Betingelser for kjøp

Salgsvilkår

1.0 Salgsvilkår
Bestillinger og kjøp av produkter og tjenester fra NORDECA AS innebærer samtidig godkjennelse av våre salgs- og leveringsbetingelser. Våre salgs- og leveringsbetingelser er gjenstand for kontinuerlig gjennomgang. De til enhver tid gjeldende betingelser finnes tilgjengelige på NORDECA AS sin hjemmeside for digitale bestillinger http://www.nordeca.com/forhandler/betingelser/betingelser

2.0 Priser 
Våre priser er kontinuerlig gjenstand for endringer og tilpasninger. Våre gjeldende salgspriser finnes tilgjengelige i nåtid på vår hjemmeside www.nordeca.com/forhandler. Prisene er angitt eksklusiv moms. NORDECA AS kan frem til leveringsdagen endre prisene som følge av endringer av leverandørpriser, tolltariffer, avgifter, valutakurser og andre forhold som ligger utenfor selskapets kontroll og påvirkning, i forhold til gjeldende pris da tilbudet ble gitt. NORDECA AS reserverer seg for eventuelle feil og prisendringer på NORDECA AS sin hjemmeside for digitale bestillinger www.nordeca.com/forhandler. såvel som i andre media.

3.0 Betalingsvilkår 
Kreditt, kredittgrensen og kredittidens lengde fastsettes etter sedvanlig kredittprøving. Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrente tilsvarende 8,75% per år. NORDECA AS forbeholder seg rett til når som helst å endre eller kansellere kreditten. Vi tar ikke og håndterer ikke kontanter, etterkrav, postforskudd etc.

4.0. Leveringsstopp
Forhandlere som overskrider sin kredittgrense eller ikke betaler fakturaer i tide, vil ikke få levert varene sine. NORDECA AS forbeholder seg rett til å annullere ikke leverte ordrer ved leveringsstans.

5.0 Frakt 
Frakt faktureres per leveranse. NORDECA AS har ansvar for at godset er tilbørlig forsikret under transport. Ansvaret for godset overgår til forhandleren når bestilt produkt er overlevert i henhold til leveringsinstruksen.

6.0 Spesielle vilkår ved levering utenfor Norges grenser
Ved levering av produkter utenfor Norges grenser gjelder spesielle fraktvilkår, vennligst kontakt deres ordrekontor på NORDECA AS.

7.0 Kontrollplikt
Mottatte produkter bestilt fra NORDECA AS skal snarest mulig, og senest innen 5 dager, nøye undersøkes for å kontrollere at det mottatte produkt er det produktet som er bestilt. Oppdages det ved undersøkelsen at feil produkt er levert, har forhandleren rett til innen 5 arbeidsdager fra mottagelsen av leveransen å returnere produktet til NORDECA AS lager merket med returnummer. Søknad om returnummer gjøres på vår hjemmeside eller ved henvendelse til vårt ordrekontoret per telefon. Returnummer gis under forutsetning av at produktet fremdeles er pakket i ubrutt originalpakning.

Obs! Ved fraktskade gjøres reklamasjon til transportøren.

8.0. Ekspedisjonsavgift
Gjeldende fra senest 01.01.2014:

Manuelle bestillinger på telefon/e-post/fax/brev bestilling
NORDECA AS beregner et ekspedisjonsgebyr på alle ordrer som legges manuelt på NOK 150,-.

Digitale bestillinger på www.nordeca.com/forhandler
NORDECA AS beregner et ikke ekspedisjonsgebyr på bestillinger på forhandlerweb.

9.0 Leveringer
Ordre lagt før kl. 12:00 (ordinær arbeidsdag) ekspederes normalt samme dag. Forhandleren har ikke rett til erstatning, det være seg for direkte eller indirekte skade, som han kan ha fått som følge av at NORDECA AS leverer produktet senere enn avtalt tid.

10. Produktinformasjon
Produktinformasjon finner du på våre hjemmesider, informasjonen er i nåtid.

11. Feilbestilling
Retur av produkt på grunn av feilaktig bestilling fra forhandleren kan godtas under visse omstendigheter. NORDECA AS forbeholder seg retten til å avslå en slik søknad.

12. Feillevering
Dersom forhandler mottar et annet produkt enn det forhandler beviselig har bestilt må reklamasjon skje innen 5 arbeidsdager fra leveransen har ankommet forhandleren. Erstatning skjer i form av kreditering eller bytte til bestilt produkt. NORDECA AS forbeholder seg retten til å avgjøre på hvilken måte erstatning skal skje. Eventuell kreditering skjer til fakturert pris og omfatter også frakt.

13. Lagerretur
Forhandlere med eget lager bør være oppmerksomme på at retur på grunn av lagerrotasjon ikke tilbys.

14. Vilkår for samtlige returer til NORDECA AS
Forespørsel gjøres til vår e-postadresse post@nordeca.com eller ved henvendelse til vårt ordrekontor på telefon. Alle produkter må returneres med original emballasje og være fri fra smuss, prislapper, skader etc. Ved feilbestilling og feillevering må emballasjen være ubrutt.  Skriv aldri direkte på produktkartongen. Dersom returer under garanti skal godkjennes kreves det en utførlig feilbeskrivelse. OBS! "ødelagt" eller slike generelle betegnelser er IKKE en fullgod beskrivelse. Produkter som ikke er i overensstemmelse med hva som er angitt ved returforespørselen, sendes tilbake uten begrunnelse. Retur skjer på forhandlerens bekostning.

15. Returvarer/gods
Returvarer sendes til:

NORDECA AS
Co/Varbas
Spireavn 8
0580 OSLO