Veil. priser for 2017

  • Norge-serien Kr. 229,-
  • Turkart papir Kr. 199,-
  • Turkart plast Kr. 229 ,-
  • Topo 3000 - Kr. 249,-
  • Veikart Kr. 199,-
  • Utenlandske kart 199,- (noe variasjon avhengig av produkt)

Kjedetilknyttete forhandlere

Kjedekontorene har mottatt priser for 2017. Hvis priser i interne systemer ikke er oppdatert, ber vi dere kontakter kjedekontoret direkte.

Utenlandske kart

Grunnet lav etterspørsel etter utenlandske kart har vi valgt å fase ut flere titler. De mest populære titlene har vi valgt å videreføre. Dette kommer frem i katalogen for 2017.

Kartkatalogen 2017

Katalogen skal etter planen være tilgjengelig ila februar.

Omslag:

Vi har i år fått tilbakemeldinger fra markedet at det er ønskelig med nye omslag, hvor opphenget er sterkere og hvor fysisk størrelse er mindre, slik at det er mulig å ta inn flere titler i butikk. På bakgrunn av tilbakemeldingene har vi valgt å produsere nye elegante omslag som gir våre forhandlere anledning til å ta inn flere titler, og hvor opphenget er forsterket. Omslagene vil oppdateres fortløpende ved opptrykk og ved oppdatering av kartene. I første omgang vil dette gjelde Norge-serien, Veikart, Topo 3000 og Opplevelsesguider. Enkelte Turkart vil også komme med det nye coveret i 2017. Dette gjøres ved opptrykk og ved nye revisjoner.
Eksempel nytt cover: